Noodhulp donatie

Ook in de Filipijnen heeft Corona hard toegeslagen.
De projecten van " Doe iets" vinden plaats in wijken waar zware armoede is, waar de mensen direct getroffen worden door Corona en hun leven tot stilstand is gekomen.
Vanwege de lockdown is er geen werk, geen buffer, geen vangnet en dus geen geld om eten te kopen.
Onze samenwerkingspartners daar ter plaatse zijn direct aan de slag gegaan om voedselpakketten uit te delen. Voor €5,- stelt men een voedselpakket samen, waarop één gezin een week lang kan overleven.
Om deze hulp nu en de komende tijd zolang als nodig is door te kunnen zetten, is ons gevraagd om financiële steun te bieden. Het gaat iedere week concreet over het verstrekken van voedselpakketten voor ruim 1000 gezinnen. 

Bekijk "dit filmpje" vanuit één van onze wijken waar wij een project hebben lopen. Zo krijgt u een beeld van de harde werkelijkheid en wat voor impact Corona op hen heeft.
" DOE IETS" en geef uw financiële bijdrage, zodat deze mensen een grotere kans krijgen om deze Corona ramp te overleven.

Ondersteun onze noodhulp en klik op de Doneerbutton! 100_doneer_hier.png

Lukt het niet om de betaling via ideal af te ronden, dan kunt u het te doneren bedrag overmaken naar Stichting Doe Iets, bankrekeningnummer: NL12 RBRB 0939588862 onder vermelding van "donatie Noodhulp". 

We hebben de ticketreserveringsmodule van het festival op de website hiervoor aangepast om geen onnodige kosten te hoeven maken. Om een goede indruk te krijgen over onze projecten lees hierover bij "Projecten".