Projecten

Wat gebeurt er met het geld van Stichting Doe Iets ?     

 We hebben met eigen ogen gezien dat er veel armoede is op de Filippijnen. Veel mensen bezitten simpelweg niets, zijn ondervoed, werkloos en wonen in krottenwijken, op begraafplaatsen of op de vuilnisbelt.                                                                                             

De winst van Festival Doe Iets gaat direct naar ons bekende organisaties die levensomstandigheid verbeterende projecten uitvoeren in en  rond Manilla (zgn livelyhood projects)     

Die projecten zijn bedoeld om de armste mensen in de Filippijnen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Maar ook ondersteunen we een muziekproject, omdat dat het leven meer kleur geeft!

Het bankrekeningnummer: NL12 RBRB 0939588862

Noodhulp 

Op de Filippijnen is vaak directe hulp nodig na natuurrampen. Het land heeft niet de infrastructuur om  bestand te zijn tegen orkanen en vulkaan uitbarstingen. Zo hebben we in 2013 n.a.v. de typhoon Haiyan,in 2018 na uitbarsting van de Mayon Vulkaan noodhulp financieel gestuend.
In 202 is door de uitbarsting van de vulkaan Taal ook ernstige behoefte aan noodhulp die we zullen ondersteunen.

 

 Oom Kees

Contactpersoon in de Filippijnen is en was onze oom missionaris Kees Swinkels; Oom Kees is onlangs 90 geworden en je begrijpt dat hij het wat rustiger aan doet. Daarom zijn we voor de besteding van onze gelden in zee gegaan met collega’s van Oom Kees die onder de paraplu van de zelfde organisatie als waar Kees werkte, professioneel projecten ondersteunen. Vorig jaar hebben we op de Filippijnen met hun samen  een aantal projecten bezocht en getoetst.

 Kalinga              www.kalinga.nl

Sinds kort zijn we een samenwerking aangegaan met de Stichting Kalinga in de vorm van financiële ondersteuning.  Wat zij doen, sluit precies aan bij wat wij nastreven!

Hun doel is het leven draaglijker maken voor gezinnen die wonen op de grote vuilnisbelten rond Manilla. Duizenden mensen wonen in krotten op deze vuilnisbelt. Door inzamelen van recyclebaar materiaal, waar ze een paar pesos voor krijgen, proberen ze aan wat geld te komen om te overleven. Kalinga is daar een basisschool begonnen en leerlingen krijgen er ook te eten.

Meer geld naar Kalinga betekent heel concreet meer plaats voor meer leerlingen. Voorlopig is er per gezin 1 kind wat naar school kan. Scholing en uitzicht op werk is de enige ontsnapping aan deze omstandigheden .

Wij hopen dat door onze bijdrage kinderen tussen 4 en 6 jaar ook al naar school kunnen.

Microkrediet

We hebben ook wat geld gereserveerd voor microkredieten: renteloze leningen waarmee we kleine zelfstandigen kunnen ondersteunen om iets op te bouwen.

Het eerste uitgeleende geld is gegaan naar een auto voor onze contactpersoon daar, zodat hij wat makkelijker projecten kan bezoeken en begeleiden.

Lang lopende projecten:

- Bijenteelt

Honing wordt momenteel vooral  geïmporteerd uit China. Eigen productie is eenvoudig te realiseren en snel rendabel en goed voor de biodiversiteit.  Zowel verkoop als eigen consumptie biedt perspectief. Met de aanschaf van een koninginnenbij, een zogenaamde startercultuur  en alle benodigdheden om kleinschalig een imkerij te beginnen, is dit de aanzet tot een levensonderhoud project voor kleine gemeenschappen. Er is weinig voor nodig om goed resultaat te krijgen De eerst projecten draaien inmiddels aan de randen  van Manilla. Dit programma geeft meteen ook voorlichting op het gebied van bescherming van het milieu, de biodiversiteit en ecologie als een geheel.

250_meet_the_bees4.jpg 250_queen_bee.jpg

 

- Hapag Village.  

In deze kleine leefgemeenschap waar Doe Iets meer projecten ondersteunt, is een gemeenschappelijke  ruimte waar   een bakkerij opgestart is. In de Filippijnen is brood nog niet zo gangbaar, maar het is een makkelijk product.  Naast brood voor eigen gebruik in Hapag Village, is het doel van deze bakkerij om middels een broodkiosk en mobiele straatwinkeltjes broodverkoop -en zo ook inkomen- te realiseren. Er is een professionele  broodbakoven en alle verdere benodigdheden. Er moet nog wel veel aandacht gegeven worden aan management van de bakkerij en verkooppunten. Recentelijk ondersteunden we de aanschaf van een bestelwagen voor broodtransport.

- Muziekproject

Eén van de projecten die door een collega priester “father Ricky” werd uitgevoerd, is een muziekproject op het eiland Cebu. Filippino’s zijn dol op muziek, het project heeft dan ook de naam; muziek maakt ons blij !  Zij treden inmiddels op in de regio. Deelnemers aan het muziekproject worden van hieruit gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. (bv. door scholing)  Ondersteuning betrof de aanschaf van instrumenten in bruikleen.

250_queen_bee.jpg