ANBI verklaring

De ANBI verklaring geeft het nodige inzicht in het handelen van de stichting.
In het financiële overzicht verantwoorden we wat er met de gelden gedaan wordt.