Earth Kitchen

“EARTH KITCHEN FOR THE LUMAD”      

Een project voor de inheemse bevolking, genaamd “de Lumad”, op het meest zuidelijke eiland Mindanao. waar de armoede groot is.
Het ontwikkelen van een eenvoudige “Earth Kitchen”-faciliteit .
Er worden trainingen gegeven op het gebied van verwerken van  voedselgrondstoffen tot eindproducten die zo een toegevoegde waarde krijgen. Uit de resultaten kan inkomen voor Lumad worden gegenereerd.
Een praktische locatie om de basisvaardigheden te leren op het gebied van voedselinnovatie, serveren, verwerken en conserveren. Het is een activiteit vóór en dóór de gemeenschap en een verbinding van boer tot bord..
Dankzij een financiële samenwerking met Stichting HOMICO die de helft van de kosten voor haar rekening neemt. De inkomsten van HOMICO bestaan uit giften, (vaste) donaties, opbrengsten van verkoop van kleding, oude metalen en incidentele subsidies of bijdragen.
Website HOMICO: https://www.homico.nl/

300_logo_homico_aug_21_1030x579.jpgDoe Iets kan dankzij donaties de andere helft inbrengen.

De Earth Kitchen wordt een basis voor duurzame productie; door het demonstreren en faciliteren van het gebruik van duurzame voedsel- en landbouwsystemen. Een locatie voor voedseldemonstraties, training en ontwikkeling van vaardigheden op een inheemse en biologische manier.

De faciliteit kan 10-15 deelnemers huisvesten voor elke training die wordt gegeven. Hoe meer trainingsprogramma's, hoe meer het project ten goede zal komen aan de bevolking. Voor de duurzaamheid van deze ‘aardse keuken’ worden twee Lumad-personeelsleden aangesteld als verantwoordelijken voor de werkgelegenheid.
De Earth Kitchen-faciliteit zal vaardigheden onder Lumad-vrouwen en -kinderen bevorderen en ontwikkelen, niet ver weg van hun cultuur en manier van leven.
Er zal vanuit MSC personeel worden toegewezen om het project te monitoren, vanaf het begin van de bouw van de Open Earth Kitchen Faciliteit tot aan de voltooiing ervan.
Er lopen al meerdere Earth Kitchen projecten die zeer geslaagd zijn. De MSC is de inititatiefnemer van dit project en father Ritchie (een jongere collega priester van ome Kees) is de contactpersoon en coördinator van deze projecten.